Privacybeleid

Dit privacybeleid bepaalt en informeert u over hoe AERONAUTICA de informatie die u naar ons verzendt gebruikt en beschermt.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid op elk moment door AERONAUTICA kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval wordt de datum van de update duidelijk aangegeven aan het begin van dit beleid. Deze wijzigingen verbinden de Gebruiker zodra ze online worden geplaatst. Het is daarom passend dat de gebruiker regelmatig dit beleid van vertrouwelijkheid en gebruik van cookies raadpleegt om meer te weten te komen over eventuele wijzigingen.

 

PERSOONSGEGEVENS

Over het algemeen kunt u de AERONAUTICA-website bezoeken zonder persoonlijke informatie over u te onthullen. In ieder geval bent u op geen enkele manier verplicht om deze informatie aan AERONAUTICA door te geven.

In geval van weigering kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. In feite kan AERONAUTICA in bepaalde gevallen worden gebracht om u te vragen om te informeren:

  1. Namen, voornamen, beleefdheid, geboortedatum;
  2. Postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
  3. Professionele situatie
  4. Studies en professionele ervaringen

Door deze informatie te verstrekken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze door AERONAUTICA zal worden verwerkt voor de doeleinden die worden vermeld in punt 2 hieronder, evenals voor de doeleinden die aan het einde van elk formulier worden vermeld.

In overeenstemming met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 gewijzigd, informeert AERONAUTICA u over het volgende:

1- Identiteit van de controller

De controller is AERONAUTICA, met het hoofdkwartier in de Walcourtstraat 150D – 1070 Anderlecht, Brussel, België

2- Doel van de behandeling

AERONAUTICA kan uw persoonlijke gegevens verwerken:

(a) om u de gevraagde informatie of diensten te verstrekken (in het bijzonder: het versturen van de Nieuwsbrief, het verzenden van functiebeschrijvingen die voor u van belang kunnen zijn, commerciële aanbiedingen, vragenlijsten of aanvullende informatie om op zijn best te definiëren uw professioneel project); en / of

(b) voor het verzamelen van informatie die ons in staat stelt om onze site, onze producten en diensten te verbeteren.

(c) om contact met u op te nemen over verschillende AERONAUTICA-evenementen, inclusief het bijwerken van uw gegevens.

3- Verrichtingen vereist om producten en diensten te leveren

  1. Beheer van abonnementen op onze nieuwsbrieven en / of e-mailwaarschuwingen;
  2. Onderzoeken uitvoeren;
  3. Informatie verzenden over de wijziging of evolutie van onze services;
  4. Beheer van de uitoefening van uw rechten op uw persoonlijke gegevens, onder de voorwaarden voorzien in artikel 9;

Verificatie van de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en de algemene gebruiksvoorwaarden.

4 – Houdbaarheid

Uw persoonlijke informatie wordt alleen door AERONAUTICA bewaard zolang de tijd die overeenkomt met het doel van de verzameling en volgens de van kracht zijnde wetgeving maximaal 2 jaar is.

5- Computerrechten en -vrijheden

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres vermeld in punt 1.
          > Recht van toegang tot en communicatie van gegevens
U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die u aanbelangt.
Vanwege de veiligheid en vertrouwelijkheid van AERONAUTICA bij de verwerking van persoonlijke gegevens, wordt u echter op de hoogte gebracht dat uw aanvraag zal worden verwerkt, op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit overlegt, inclusief de productie van uw persoonlijke gegevens. een scan van uw geldige ID of een ondertekend fotokopie van uw geldige ID.
AERONAUTICA deelt u mee dat het gerechtigd is, indien nodig, zich te verzetten tegen duidelijk misbruik (op basis van hun aantal, hun repetitieve of systematische aard).
Om u te helpen bij uw proces, vooral als u uw recht op toegang wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek naar het postadres vermeld in punt 1, vindt u door op de volgende link te klikken een e-mailsjabloon ontwikkeld door de Privacy Commissie (de “CPV”).
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
          > Recht om gegevens te corrigeren
Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage ou encore l’effacement des données vous concernant qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes.
          > Recht op oppositie
De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in een van de twee situaties:
1. Wanneer de uitoefening van dit recht op legitieme gronden berust; of
2. Wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden. Om u te helpen bij uw proces, vooral als u uw recht op verzet wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan het in punt 1 vermelde postadres, vindt u door op de volgende link te klikken een model van post uitgewerkt door de CPVP.
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

6- Reactietijd

AERONAUTICA verbindt zich ertoe zo snel mogelijk op uw verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of een ander verzoek om aanvullende informatie te reageren.

7- Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u van mening bent dat AERONAUTICA zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek richten aan de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de CPVP waarnaar u een aanvraag elektronisch kunt verzenden door op de volgende link te klikken : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/